X
25.07.2024

Prijava u iKBnet

 

iKBnet Active - Internet bankarstvo za građane
Broj tokena:
OTP (APPLI/APP 1):

Korisničke upute kod prve prijave:


iKBnet Info - Pregledi stanja i prometa po računima
Broj tokena:
OTP (APPLI/APP 1):

Korisničke upute kod prve prijave: