20.03.2019

Prijava u iKBnet

 

iKBnet Active - Internet bankarstvo za građane
Broj tokena:
OTP (APPLI/APP 1):

iKBnet Info - Pregledi stanja i prometa po računima
Broj tokena / Korisničko ime:
OTP (APPLI/APP 1) / Lozinka:

VAŽNA OBAVIJEST za korisnike usluge iKBnet INFO:

Od 01.05.2019. pristup usluzi iKBnet INFO biti će moguć isključivo uz korištenje tokena kao vjerodajnice za prijavu, koji možete ugovoriti u najbližoj poslovnici Banke. Prijava će biti moguća i sa tokenom koji se koristi za prijavu u iKBnet Active.